Atsakomybės apribojimas

Sekmadienis, 2020 m. sausio 19 d.

Orai.info portale pateikiama informacija nėra tikrinama profesionalių sinoptikų, todėl galima paklaidų tikimybė.

Jūs sutinkate ir suprantate, jog pateiktą informaciją naudojate savo nuožiūra, patys atsakote už galimus padarinius ir išlaidas jiems ištaisyti.

Interneto tinklapyje www.orai.info pateiktos orų prognozės ruošiamos įvairių populiarių sinoptinių tinklalapių, bei kitų skelbiamų šaltinių.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad lankotės www.orai.info interneto tinklapyje ar naudojatės www.orai.info interneto tinklapyje pateikta informacija išimtinai savo nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

Jūs pats esate atsakingas už šalies, iš kurios pasiekiate interneto tinklapio www.orai.info, atitinkamų teisės aktų laikymąsi.